Co to jest dwustopniowy sedymentacyjno-węglowy wkład FCCA-STO?

FCCA-STO to wkład filtracyjny do wody, w którym zastosowano zarówno filtrację mechaniczną jak i węglową. Filtr z pianki polipropylenowej 5 mikronowej znajdującej się u podstawy filtra stanowi element oczyszczający wodę z zanieczyszczeń mechanicznych. Górna część natomiast to obudowa z tworzywa sztucznego, wypełniona jest węglem aktywowanym bitumicznym, oczyszczającym wodę z zanieczyszczeń chemicznych oraz organicznych.

Budowa i działanie wkładu z granulowanego węgla aktywowanego FCCA-STO marki Aquafilter


FCCA-STO składa się tak naprawdę z 2 filtrów. Jego dolna część to filtr polipropylenowy o gęstości 5 mikronów. Stanowi on pierwszą barierę dla zanieczyszczonej wody, która ma zostać poddana filtracji. Jako filtr sedymentacyjny oczyszcza wodę z zanieczyszczeń mechanicznych jak piasek, muł, rdza oraz inne cząstki stałe. Filtracja następuję od zewnątrz do wewnątrz pianki aby maksymalnie wykorzystać jej powierzchnie. Gęstość pianki rośnie im bliżej jej rdzenia ma to na celu wydłużenie jej żywotności. Górna część filtra stanowi obudowę dla złoża z węgla aktywowanego bitumicznego. Woda wcześniej oczyszczona z zanieczyszczeń mechanicznych przepływa od dołu do góry. Takie rozwiązanie pozwala maksymalnie wydłużyć kontakt wody z węglem. Zadaniem węgla aktywowanego jest oczyszczenie wody z zanieczyszczeń chemicznych jak np. chlor i jego pochodne oraz organicznych. Wszystkie materiały z jakich jest wykonany wkład FCCA-STO posiadają atesty NSF i FDA.  Tego typu wkłady znajdują najczęściej zastosowanie w filtrach narurowych oraz w systemach podzlewowych zarówno tradycyjnych jak i odwróconej osmozie. W przypadku odwróconej osmozy filtry węglowe stosowane są jako ochrona membrany osmotycznej przed szkodliwymi dla nich związkami chloru.
Poniżej przedstawiamy schemat działania filtra:

Poniżej przedstawiliśmy schemat działania filtra korpusowego typu FCCA-STO:

FCCA-STO filtr węglowo propylenowyZadaniem wkładu FCCA-STO z węglem aktywowanym jest oczyszczenie wody z wszelkich zanieczyszczeń mechanicznych, chemicznych jak chlor i jego pochodne, oraz organicznych jak np. pestycydy. Wysokiej jakości węgiel bitumiczny zastosowany w tym filtrze ma bardzo silne właściwości absorpcyjne. Dzięki granulowanej formie węgla aktywowanego spadek ciśnienia związany z przepływem przez niego wody jest minimalny. Jednocześnie ze względu na dużą powierzchnię wymiany w przypadku granulatu, wydajność filtra wody jest bardzo wysoka.

Poniżej zdjęcie granulatu węglowego stosowanego we wkładzie FCCA-STO

Jak często należy wymieniać wkład z węgla aktywowanego FCCA-STO


Producent przewidział żywotność tego wkładu na 4 000 litrów wody lub 3-6 miesięcy. Należy pamiętać jednak, że w przypadku wody bardzo zabrudzonej żywotność ta może być krótsza. Z naszego doświadczenia wiemy też, że filtrów węglowych nie powinno się stosować dużo dłużej niż 6 miesięcy, ze względu na możliwość rozwijania się w nich bakterii. Cykliczna wymiana wkładów zgodnie z zaleceniami to konieczność w przypadku użytkowania filtrów wody.