Komplet wkładów do zestawu filtracyjnego FP3-HJ-K1 - 3 filtry wstępne bez mineralizatora

Komplet wkładów do zestawu filtracyjnego FP3-HJ-K1 podstawowy składa się ze standardowych wkładów 10" dzięki czemu istnieje szeroki wybór wkładów i możliwość dostosowania systemu filtrów do wody w danej lokalizacji.

W wersji podstawowe komplet podstawowy to 3 filtry marki Aquafilter w następującej kolejności:

  • FCPS5 - wkład sedymentacyjny (mechaniczny) usuwający z wody zanieczyszczenia stałe nie rozpuszczone w wodzie o wielkości nie większej niż 5 mikronów
  • FCCST2 - specjalistyczny wkład redukujący twardość wody poprzez wymianę jonów wapnia i magnezu na jony sodu, obniża stężenie jonów żelaza. Powoduje całkowite pozybycie się osadów i kamienia.
  • FCCBKDF - specjalistyczny wkład uzdatniający wodę, wypełniony węglem aktywowanym oraz bakteriostatycznym czynnikiem KDF - redukuje z wody zanieczyszczenia organiczne i chemiczne w tym metale ciężkie, siarkowodór, fenol, benzen, pestycydy, chlor. Czynnik KDF wytwarza w wodzie mikrośrodowisko niekorzystne dla bakterii redukując ich ilość w wodzie.

Wkłady należy wymieniać standardowo co 6 miesięcy. W przypadku złej jakości wody wymianę należy stosować częściej.