TLCHF-FP - Membrana kapilarna - co to jest?

Membrany kapilarne stanowią alternatywę dla membran osmotycznych. Ich zadaniem jest dokładne usunięcie z wody wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń mechanicznych jak muł, piasek, rdza oraz niektóre bakterie i wirusy. Membrany kapilarne filtrują 100% wody wejściowej czyli w przeciwieństwie do membran osmotycznych filtracja odbywa się bez odrzutu wody.


Poniżej przedstawiliśmy schemat oraz wymiary membrany kapilarnej TLCHF-FP:

TLCHF-FP membrana kapilarna schemat

Budowa i działanie membrany kapilarnej TLCHF-FP- Aqua Filter


Membrana kapilarna składa się w włókien polipropylenowych w postaci kapilar. Bardzo cienkie wydrążone rurki, których średnica zmniejsza się od zewnątrz do środka. Filtracja powierzchniowa następuje bliżej zewnętrznej części membrany i wyłapuje większe cząsteczki zanieczyszczeń. Mniejsze cząsteczki są wyłapywane bliżej środka membrany wraz ze zmniejszającą się średnicą kapilar. Obudowa liniowa wykonana jest z materiału PET, dedykowana do filtrów Perfecto oraz Excito ale pasuje do większości filtrów podblatowych.

Co to jest kapilara?Kapilara mówiąc inaczej jest to bardzo cieńka rurka. Na tyle cieńka, że cała ciecz jaka przez nią przepływa jest poddawana oddziaływaniu ścianek kapilary. Żeby rurka mogła zostać nazwana kapilarną muszą zachodzić specyficzne dla niej zjawiska. Pierwszym z nich jest przepływ niezgodny z prawem Bernoulliego czyli wbrew grawitacji oraz ciśnieniu hydrostatycznemu. Przyczyną tego zjawiska są siły wywierane na ciecz przez ścianki kapilary a nie same zjawiska zachodzące w cieczy. Drugim zjawiskiem jest kondensacja kapilarna, czyli skraplanie się par w porach występujących w kapilarach na skutek niższej prężności pary nasyconej poza porami.


Jak często należy wymieniać TLHCF-FP membranę kapilarną 


Producent przewidział żywotność membrany kapilarnej na 12 miesięcy. Należy pamiętać jednak, że w przypadku wody bardzo zabrudzonej ta żywotność może być krótsza.