Co to jest membrana osmotyczna firmy DOW Filmtec TW30-1812-50/75/100?

Membrany osmotyczne stanowią najważniejszą część filtrów odwróconej osmozy. To właśnie w nich zachodzi właściwy proces oczyszczania wody. Ich dokładność wynosi 0,0001 mikrona dzięki czemu nie przepuszcza prawie żadnych zanieczyszczeń. Jest to najdokładniejszy sposób filtracji wody pitnej. Membrana którą prezentujemy wyprodukowana została przez największego i uznawanego za najlepszego producenta membran na świecie firmę DOW Filmtec. Charekteryzują się one najwyższymi paramterami błon osmotyczych jakie są stosowane na świecie. 


Membrana osmotyczna składa się z układu błon filtrujących zwiniętych spiralnie wokół perforowanego trzpienia. Siła wywierana przez ciśnienie wody przepycha wodę przez poszczególne warstwy membrany do rdzenia. Woda po przebyciu tej drogi zostaje pozbawiona praktycznie wszystkich zanieczyszczeń gdyż mikropęcherzyki w membranie mają zaledwie 0,0001 mikrona. Jest to wielkość zbliżona do wielkości cząsteczki wody. Oczyszczona już woda dostaje się do rdzenia membrany i poprzez perforowany rdzeń wydostaje się na zewnątrz. Wszystkie zanieczyszczenia, które nie zdołały się przedostać przez membranę zostają wypłukiwane z zewnętrznej części membrany i wyrzucone jako odrzut wody do kanalizacji. W większości przypadków wodę przefiltrowaną przez membranę osmotyczną można pić bez przegotowania.

Na czym polega proces odwróconej osmozy?

Proces odwróconej osmozy polega na oddzieleniu od cząsteczek wody rozpuszczonych w niej związków. Jest to proces odwrotny do procesu zachodzącego w naturze w każdym żywym organizmie. Membrany osmotyczne składają się z półprzepuszczalnych warstw, w których występują mikroskopijne szczeliny. Ciśnienie przeciska przez nie wodę dzięki czemu następuję oddzielenie od niej rozpuszczonych związków. Membrany osmotyczne dzięki temu zabiegowi zatrzymują 96-99% wszystkich rozpuszczonych w niej związków organicznych i nie organicznych oraz większości bakterii i wirusów. Zanieczyszczenia, które osadziły się warstwach membrany zostają wypłukane i usunięte razem z odrzutem wody z membrany. Wśród związków szkodliwych, które zostaną zatrzymane przez membranę możemy wymienić np. ołów, rtęć, żelazo, aluminium, cynk, mangan, miedź, nikiel, ortofosforany, polifosforany, siarczany, triosiarczany, chlorki, fluorki, krzemiany, potas, srebro, kadm, substancje promieniotwórcze, związki magnezowo-węglowe, azotany, bromki, cyjanki, chromiany, borany.


Istnieje kilka typów membran osmotycznych produkcji FILMTEC charakteryzujących się różną wydajnością

  • TW30-1812-50 - Membrana osmotyczna o wydajności do 50 galonów / 190 litrów na dobę.
  • TW30-1812-75 - Membrana osmotyczna o wydajności  do 75 galonów / 280 litrów na dobę.
  • TW30-1812-100 - Membrana osmotyczna o wydajności  do 100 galonów / 370 litrów na dobę.

Jak często należy wymieniać wkład membrany osmotyczne?


Średnia żywotność membrany osmotycznej wynosi zazwyczaj około 3 lat. Często jednak jest to uwarunkowane rodzajem filtra w jakim jest stosowana oraz jakością wody na jakiej pracuje. Najprostszą metodą jest kontrola jakości przy użyciu czujnika TDS, pozwala on na podstawowe badanie ilości rozpuszczonych w wodzie związków organicznych i nie organicznych. Stosując filtr osmotyczny w celu spożywczym zaleca się stosawanie wkładu mineralizującego wodę w celu wzbogacanie jej w podstawowe minerały. Przed zastosowaniem membrany obowiązkowo należy zastosować filtry mechaniczne filtracji wstępnej oraz wydajny filtr węglowy. Filtry węglowe doskonale filtrują związki chloru, który znajduje się w wodzie, a który bardzo nagetywnie wpływa na żywotność membrany.

Ważne!

Standardowo w filtrach osmotycznych zakładane są membrany o wydajności 50 lub 75GPD. W Przypadku wymiany membrany na membranę o innej wydajności należy wymienić również ogranicznik przepływu.

Membran osmotycznych nie należy stosować do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz nieznanego pochodzenia.