Membrana osmotyczna Vontron - opis produktu

Membrany osmotyczne stanowią najważniejszą część filtrów odwróconej osmozy. To właśnie w nich zachodzi właściwy proces oczyszczania wody. Ich dokładność wynosi 0,0001 mikrona dzięki czemu nie przepuszcza prawie żadnych zanieczyszczeń. Jest to najdokładniejszy sposób filtracji wody pitnej.

Budowa i działanie membrany osmotycznej


Membrana osmotyczna składa się z układu błon filtrujących zwiniętych spiralnie wokół perforowanego trzpienia. Siła wywierana przez ciśnienie wody przepycha wodę przez poszczególne warstwy membrany do rdzenia. Woda po przebyciu tej drogi zostaje pozbawiona praktycznie wszystkich zanieczyszczeń gdyż mikropęcherzyki w membranie mają zaledwie 0,0001 mikrona. Oczyszczona już woda dostaje się do rdzenia membrany i poprzez perforowany rdzeń wydostaję się na zewnątrz. Wszystkie zanieczyszczenia, które nie zdołały się przedostać zostają wypłukiwane z zewnętrznej części membrany i wyrzucone jako odrzut wody. W większości przypadków tak przefiltrowaną wodę można pić bez przegotowania.Na czym polega proces odwróconej osmozy?

Proces odwróconej osmozy polega na oddzieleniu od cząsteczek wody rozpuszczonych w niej związków. Jest to proces odwrotny do procesu zachodzącego w naturze w każdym żywym organizmie. Membrany osmotyczne składają się z półprzepuszczalnych warstw, w których występują mikroskopijne szczeliny. Ciśnienie przeciska przez nie wodę dzięki czemu następuję oddzielenie od niej rozpuszczonych związków. Membrany osmotyczne dzięki temu zabiegowi zatrzymują 96-99% wszystkich rozpuszczonych w niej związków organicznych i nieorganicznych oraz większości bakterii i wirusów. Zanieczyszczenia, które osadziły się w warstwach membrany zostają wypłukane i usunięte razem z odrzutem wody z membrany.Co zatrzymują membrany osmotyczne?


Membrany osmotyczne zatrzymują praktycznie wszystkie związki organiczne i nieorganiczne rozpuszczone w wodzie oraz większość bakterii i wirusów. Jest to najdokładniejszy możliwy sposób oczyszczania wody. W większości przypadków zostaje zatrzymane aż do 99% związków rozpuszczonych w wodzie. Dzięki takiej filtracji woda zazwyczaj nadaje się do spożycia bez przegotowania. Wśród związków szkodliwych, które zostaną zatrzymane przez membranę możemy wymienić np. ołów, rtęć, żelazo, aluminium, cynk, mangan, miedź, nikiel, ortofosforany, polifosforany, siarczany, triosiarczany, chlorki, fluorki, krzemiany, potas, srebro, kadm, substancje promieniotwórcze, związki magnezowo-węglowe, azotany, bromki, cyjanki, chromiany, borany.

Skuteczność filtracji poprzez membranę osmotyczną

 • 99,99% bakterie i wirusy
 • 80-90% - amoniak, dwutlenek krzemu
 • 96-98% aluminium, cynk, mangan, miedź, nikiel, ortofosforany, polifosforany, siarczany, triosiarczany, żelazo
 • 92-95% - chlorki, fluorki, krzemiany
 • 92-96% - potas, srebro
 • 93-97% - kadm, substanacje promieniotwórcze, związki węglowo-magnezowe
 • 90-95% - azotany, bromki
 • 94-97% - rtęć
 • 50-70% - bor
 • 93-98% - wapń, magnez
 • 30-50% - borany
 • 92-98% - sód
 • 85-95% - chromiany, cyjanki
 • 95-98% - fosforany, ołów

Istnieje kilka typów membran osmotycznych produkcji Vontron charakteryzujących się różną wydajnością

 • ULP1812 - Membrana osmotyczna o wydajności  do 75 galonów / 280 litrów na dobę.
 • ULP2012 - Membrana osmotyczna o wydajności  do 100 galonów / 370 litrów na dobę.
 • ULP2012-150 - Membrana osmotyczna o wydajności  do 150 galonów / 570 litrów na dobę.Jak często należy wymieniać wkład membrany osmotycznej?


Średnia żywotność membrany osmotycznej wynosi zazwyczaj około 3 lat. Często jednak jest to uwarunkowane rodzajem filtra w jakim jest stosowana oraz jakością wody na jakiej pracuje. Najprostszą metodą jest kontrola jakości przy użyciu czujnika TDS, pozwala on na podstawowe badanie ilości rozpuszczonych w wodzie związków organicznych i nie organicznych. Stosując filtr osmotyczny w celu spożywczym zaleca się stosowanie wkładu mineralizującego wodę w celu wzbogacanie jej w podstawowe minerały. Większość zestawów osmotycznych wyposażanych jest standardowo w mineralizatory wody.

Ważne!

Standardowo w filtrach osmotycznych zakładane są membrany o wydajności 75GPD. W Przypadku wymiany membrany na membrany o innej wydajności należy wymienić również ogranicznik przepływu. Dla membrany 100 GPD właściwym ogranicznikiem jest taki o przepływie 500-550 ccm/min.

Membran osmotycznych nie należy stosować do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz nieznanego pochodzenia.