Elektroniczny miernik pozwalający na określenie ORP wody w milivoltach.

Miernik ORP wskazuje potencjał ORP wody w mV. Dzięki niemu możemy określić czy nasze urządzenie jonizujące działa poprawnie. W wodzie o dodatnim ORP mogą występować tzw. wolne rodniki (cząsteczki zawierające niesparowane elektrony), wpływają one niekorzystnie na nasze zdrowie. Woda o ujemnym ORP posiada właściwości utleniające czyli jest naturalnym antyoxydantem - zmiata wolne rodniki. Pisząc w skrócie - im niższe ORP wody tym jest ona lepsza.

 

Jak należy przeprowadzić badanie ORP wody?

  1. Zdjąć czarną osłonę elektrod z miernika
  2. Jeżeli pod osłoną znajdziemy białe kryształki na elektrodzie to należy przepłukać go pod wodą (jest to normalne zjawisko w przypadku elektrod mierników ORP)
  3. Włączyć miernik czarnym przełącznikiem w na górnej części obudowy
  4. Zanurzyć całą dolną część miernika w roztworze do maksymalnego poziomu zanurzenia (pokazany w instrukcji)
  5. Zamieszać i poczekać na ustabilizowanie się odczytu
  6. Wyłączyć miernik i przemyć elektrodę