Reduktor ciśnienia wody — jak działa?

2022-09-29
Reduktor ciśnienia wody — jak działa?

Reduktory ciśnienia wody mają pomóc utrzymywać stałą wartość ciśnienia w instalacji. Montuje się je za głównym zaworem, aby zabezpieczyć cały system w budynku przed ewentualnymi spadkami i wzrostami ciśnienia. Urządzenie może być niezbędne tam, gdzie występuje ryzyko niekontrolowanych zmian ciśnienia. O tym, jak wygląda i jak działa, opowiadamy niżej.

Reduktory do wody — dlaczego są potrzebne?

Prawidłowa wartość ciśnienia w instalacji jest niezbędna, by zachować wszystkie elementy systemu w dobrym stanie. Wszystkie wahania mogą powodować awarie i uszkodzenia różnego typu urządzeń, np. zmiękczacza wody w całym domu. Mogą powodować także uszkodzenia w  elastycznych złączach rur. Usterki mogą mieć czasem dotkliwe skutki, takie jak spowodowanie rozszczelnienia instalacji  i zalania budynku.

Nawet jeśli nie dojdzie do tak poważnej awarii, skoki ciśnienia mogą powodować inne niedogodności. Mogą one być m.in. przyczyną większego zużycia wody i wzrostu rachunków za wodę oraz hałasu dobiegającego z rur. Montaż reduktora ciśnienia wody pozwoli uniknąć takich problemów.

Warto mieć na uwadze, że nie tylko zbyt wysokie ciśnienie sprawia problemy, ale również zbyt niskie. Wówczas rolą regulatora jest dbanie o jego podniesienie, co najczęściej może się zdarzyć w bardzo wysokich wieżowcach.

Zawór redukcyjny do wody — kiedy należy go zamontować?

Przyczyn niekontrolowanych zmian ciśnienia w instalacji może być wiele. Często pojawiają się, gdy połączenia w systemie rur są niewłaściwie wykonane, jednak nie zawsze są przyczyną problemów. Czasami wahania są spowodowane niższym zużyciem wody, np. w nocy. Obniżony pobór sprawia, że ciśnienie w rurach niebezpiecznie wzrasta.

Jak określić, czy stosowanie reduktora ciśnienia wody jest potrzebne?

Regulatory ciśnienia wody montuje się w kilku sytuacjach. Jest to konieczne, wtedy gdy ciśnienie spoczynkowe w instalacji przekracza wartość pięciu barów. Innym powodem jest przekroczenie przez ciśnienie spoczynkowe wartości 80% ciśnienia otwarcia przed zaworem bezpieczeństwa danego urządzenia np. filtra do kuchni.

Jeżeli ciśnienie w instalacji jest zbyt wysokie, może to skutkować jej nieprawidłowym działaniem i powstawaniem usterek połączeń oraz urządzeń podłączonych do systemu.  Reduktor ciśnienia chroni wszystkie elementy układu przed awarią.

Wartość ciśnienia w rurach powinna być dostosowana do tego, w jaki sposób instalacja jest eksploatowana oraz jakie systemy wchodzą w jej skład. Dopuszczalne wysokości mogą być inne w budynku mieszkalnym, a inne w zakładzie przemysłowym.

Podsumowując, zawory redukcyjne do wody są potrzebne tam, gdzie istniejące ciśnienie sieciowe (wodociągowe) jest zbyt wysokie dla danej instalacji i urządzeń lub podlega okresowym wahaniom.

Jak działa reduktor ciśnienia wody?

Reduktory ciśnienia wody są dostępne w dwóch wariantach, czyli:

  • z nastawą ciśnienia wyjścia ustawioną na jedną określoną wartość, bez możliwości jej zmiany,
  • z możliwością regulacji nastawy.

Regulatory działają podobnie jak główny zawór wodny w budynku, jednak zostały wyposażone w dodatkowe elementy pozwalające zadbać o właściwe i stałe wartości ciśnienia. W przestrzeni siedziska zaworu  jest umieszczony specjalny tłok, dzięki czemu  jest  potrzebna mniejsza siła do podniesienia membrany ze sprężyną. Taka konstrukcja daje większą kontrolę w warunkach zarówno małego, jak i dużego przepływu wody.

W przypadku spadku ciśnienia wody poniżej ustawionego poziomu sprężyna i uszczelnienie reduktora opadają, umożliwiając przepływ.

reduktor ciśnienia wody

Gdzie zamontować regulator ciśnienia wody?

Reduktory ciśnienia wody można montować w różnych miejscach instalacji. Wybór danej lokalizacji zawsze powinien być precyzyjnie dostosowany do potrzeb. Najczęściej wybiera się poniższe rozwiązania.

  1. Montaż centralny – za wodomierzem, zaworem głównym i stacją uzdatniania wody na głównym przewodzie zasilającym. Podczas instalacji należy pamiętać o zachowaniu odcinka uspokojenia przepływu za reduktorem. Ważne jest też to, by urządzenie zakładać po wstępnym przepłukaniu instalacji. Ustalenie podstawowego ciśnienia dla całej instalacji wpływa na mniejsze zużycie wody i obniżenie rachunków.
  2. Montaż strefowy – na przewodach zasilających zamkniętych podgrzewaczy i zasobników. Taki sposób instalacji jest wymagany, jeśli celem montażu reduktora ciśnienia wody jest uniknięcie otwarcia zaworu bezpieczeństwa podczas wahań ciśnienia roboczego. Pozwala to zmniejszyć częstotliwość uruchamiania podgrzewacza, a co za tym idzie na oszczędzenie energii elektrycznej.
  3. Montaż rozproszony – polega na założeniu regulatora ciśnienia wody jedynie w okolicy instalacji bojlera przy jednoczesnym zastosowaniu głowic z termostatami. W tym obszarze może pojawiać się tzw. mostek ciśnieniowy, co spowoduje rozszczelnienie zaworu bezpieczeństwa. W takiej sytuacji reduktory ciśnienia muszą regulować przepływ zarówno wody ciepłej, jak i zimnej.
  4. Montaż w układach zaopatrywania — wykorzystywany m.in. w wysokich blokach jako instalacja podnosząca ciśnienie.

Miejsce założenia reduktora ciśnienia wody zawsze powinno zostać wybrane przez doświadczonego specjalistę. Nie warto podejmować takich decyzji na własną rękę, ponieważ wtedy ryzyko niewłaściwego przyłącza jest większe.

Rodzaje reduktorów ciśnienia wody

Reduktory są dostępne w różnych wariantach. Różnią się m.in. materiałem, z jakiego zostały wykonane, co przekłada się na ich trwałość. Przykładowo reduktory ciśnienia wody z mosiądzu są odporniejsze na działanie korozji niż ich odpowiedniki ze stali nierdzewnej.

Do najczęściej stosowanych należą:

  • reduktory mosiężne o budowie kartuszowej,
  • reduktory ze stali nierdzewnej,
  • reduktory z manometrem,
  • reduktory ze wbudowanym filtrem.

Najczęściej rekomendowane są urządzenia, które umożliwiają regulację ciśnienia zależnie od potrzeb. Tego typu produkty są wyposażone w manometr, który umożliwia kontrolowanie wartości i dokonywanie ewentualnych zmian, jeśli są one potrzebne. Tańsze wersje zwykle mają fabrycznie ustawioną skalę działania, której nie można zmienić w trakcie eksploatacji.

Pokaż więcej wpisów z Wrzesień 2022
pixel