Odstąpienie od umowy

 Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

      • w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy,

      • w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,

      • w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym listownie lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się w regulaminie, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Dane kontaktowe:

Alliance Ewa Radłowska
ul. Tadeusza Kościuszki 28/LU3
30-105 Kraków
tel: 12 201 86 86
e-mail: info@prostozkranu.pl


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Oznacza to, że kupując produkt na użytek firmowy nie można skorzystać ze zwrotu do 14 dni od daty zakupu bez wcześniejszego uzgodnienia.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności. W żadnym wypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem.

Możemy wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że produkt został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Państwo z kolei mają obowiązek przekazać nam lub odesłać produkt na adres siedziby firmy podany powyżej, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni.

Koszty przesyłki zwrotnej ponoszą Państwo. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Powyższy tryb odstąpienia od umowy wynika z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu zakupionego towaru znajdują się w regulaminie sklepu prostozkranu.pl

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt bezpośredni z nami.

  

pixel