Elektroniczny miernik pozwalający na określenie pH płynu.

Miernik pH pozwala sprawdzać jakość wody oraz innych roztworów. Jest to niezastąpione urządzenie jeżeli stosujemy urządzenia alkalizujące/jonizujące wodę w filtrze. Miernik pozwala dokładnie określić czy nasze urządzenie dalej spełnia swoją rolę i podnosi pH do wymaganego poziomu. Parametr pH jest bardzo istotny szczególnie w płynach przeznaczonych do spożycia. Zaleca się spożywanie płynów o wyższym pH niż pH krwi (7.36). Jest to czynnik bardzo istotny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Jak należy przeprowadzić badanie pH wody?

  1. Zdjąć czarną osłonę elektrod z miernika
  2. Jeżeli pod osłoną znajdziemy białe kryształki na elektrodzie to należy przepłukać go pod wodą (jest to normalne zjawisko w przypadku elektrod mierników pH)
  3. Włączyć miernik czarnym przełącznikiem w na górnej części obudowy
  4. Zanurzyć całą dolną część miernika w roztworze do maksymalnego poziomu zanurzenia (pokazany w instrukcji)
  5. Zamieszać i poczekać na ustabilizowanie się odczytu
  6. Wyłączyć miernik i przemyć elektrodę

 

Duże wahania odczytów mogą być spowodowane zużycia baterii, suchej elektrody lub brakiem/błędnej kalibracji urządzenia.